Advies brandveiligheid Bos BVA

Advies Bos BVA

‘De brandveiligheid voorop’ hoeft niet strijdig te zijn met het bedrijfsbelang zelf, integendeel. Brandveiligheid en bedrijfsbelang liggen in elkaars verlengde!

Dat is de achterliggende filosofie van Bos BVA, hét juiste adres voor integraal, bedrijfstechnisch brandveiligheidsadvies!

Bos BVA gaat uit van het totaalbelang van de klant, zonder ooit onverantwoorde concessies te doen aan de algehele brandveiligheid.

Volgens de BIO methode

Bij Bos BVA is brandveiligheid in goede handen!

Bos BVA adviseert risicogericht en ondersteunt het Bouwbesluit 2012. Dit besluit is onderbouwd met de BIO methodiek, waaraan de brandveiligheid in en om gebouwen dient te voldoen, namelijk: Bouwkundig en Installatietechnisch en Organisatorisch.

Voor nu en voor de toekomst

Bos BVA kijkt met de opdrachtgever vooruit! Een brandveiligheidsoplossing dient niet alleen gebaseerd te zijn op wat ‘nu’ nodig is. Het dient tevens bestand te zijn tegen veranderingen die het bedrijf zal gaan doormaken op basis van haar missie, visie en specifieke doelstellingen. Het vooruit beredeneren van Bos BVA geschiedt op basis van jarenlange ervaring, niet alleen op het gebied van brandveiligheid, maar minstens zo belangrijk, op het gebied van het meedenken met de opdrachtgever en diens bedrijfsspecifieke vraagstukken van nu en voor de toekomst.

Totaalbelang en integraal

Bos BVA gaat samen met de opdrachtgever op zoek naar een integrale brandveiligheidsoplossing en verliest daarbij het totaalbelang van die opdrachtgever nimmer uit het oog. Het uitgangspunt van Bos BVA is brandveiligheid in de juiste en meest realistische verhouding tot de prijs/kwaliteitbalans.

Kostenbesparend

Bos BVA geeft advies op kostenbesparing in relatie tot brandveiligheid en kiest daarbij immer voor de oplossing met het hoogste rendement. Deze keuze leidt tot een investering die zo laag mogelijk is gehouden. Het advies zal zonder uitzondering voldoen aan alle daartoe geldende veiligheidswetten – en normen. In sommige gevallen kan van een bepaalde wet worden afgeweken. Hiervoor is toestemming nodig die ook immer zal worden aangevraagd. Bos BVA zoekt dit uit en komt met een gedegen, tevens kostenbesparend advies.

Regelgeving

De definitie van brandveiligheid is opgetrokken uit diverse wetgeving, besluitvorming en normering. Bos BVA biedt een helder advies omtrent welke aspecten van de wirwar aan wet – en regelgeving op de organisatie in kwestie van toepassing zijn, alsmede de wijze waarop.

BIO-Methodiek

Sinds het Bouwbesluit 2012 is de term BIO de wereld in gekomen. BIO staat voor: Bouwkundig, Installatietechnisch en Organisatorisch. Door middel van het toepassen van deze drie brandveiligheidsfactoren, wordt het brandveilig houden en/of in gebruik nemen van een gebouw, geborgd.

Bouwkundige Brandveiligheid

Onder bouwkundige brandveiligheid wordt verstaan: alle zaken waarbij bouwtechnische maatregelen met betrekking tot een gebouw, kunnen bijdragen aan het voorkomen van ontstaan van brand, het zich uitbreiden van brand, alsmede het zich verder uitbreiden van brand en rook. Er moet hierbij vooral gedacht worden aan brand – en rookwerende scheidingen, brandwerende doorvoeringen en het gebruik van diverse materialen.

Installatietechnische Brandveiligheid

Met installatietechnische brandveiligheid wordt bedoeld: Technische installaties die bijdragen aan de totale brandveiligheid in en rondom gebouwen. Hier vallen onder: brandmeldinstallaties, ontruimingsinstallaties, noodverlichting, sprinkler, rookbeheersinstallaties en actieve blusinstallaties.

Organisatorische Brandveiligheid

Onder organisatorische brandveiligheid zijn de verantwoordelijkheidsgebieden omschreven van de gebruiker van een pand. Deze gebieden hebben veelal te maken hebben met het onderhoud voor, en de zorgplicht van het gebouw, alsmede de daarin voorkomende brandveiligheidsinstallaties. ‘Bedrijfshulpverlening’ (BHV) wordt sinds het jaar 2015 direct aangestuurd vanuit het bouwbesluit 2012.

Bel mij terug

Contact

Adres: van Hamelstraat 70
3762 JE, Soest
Kantoor: +31 (035) 544 7288
Mobiel: +31 (0)6 5796 6289
Email: info@bosbva.nl