BHV Plan

BHV Plan

Bij een BHV-plan (conform NEN 4000) is op locatieniveau concreet invulling gegeven aan het BHV-beleid. Het BHV-plan beschrijft de handelingswijze in geval van een calamiteit. (onder andere bij ongeval, reanimatie of een externe calamiteit) Verder beschrijft het plan de opbouw van de bedrijfshulpverleningsorganisatie en de afspraken betreffende de opleiding en oefening.

Het ontruimingsplan vormt een uitneembaar onderdeel van het BHV-plan. Het BHV-plan wordt hierom bij voorkeur geleverd in combinatie met het ontruimingsplan. Indien de eigenaar reeds beschikt over een ontruimingsplan, of deze een separaat BHV-plan wenst af te nemen, is dit uiteraard mogelijk.

Vanuit diverse regelgeving is het verplicht dat een gebruiker van een gebouw jaarlijks een ontruimingsoefening houdt. Van deze ontruimingsoefening moet een rapportage worden opgesteld die voor één jaar gearchiveerd dient te worden.

Bel mij terug

Contact

Adres: van Hamelstraat 70
3762 JE, Soest
Kantoor: +31 (035) 544 7288
Mobiel: +31 (0)6 5796 6289
Email: info@bosbva.nl