Programma van Eisen

Programma van Eisen (PvE)

Bos BVA acht het van groot belang dat in het PvE de uitgangspunten eenduidig en uniform zijn uitgewerkt. Onafhankelijk en professioneel handelen vormen de basis.

Het PvE is het document dat in feite de onderlegger vormt voor het ontwerp, de aanleg, certificering, het beheer en onderhoud van (onder andere) brandmeld – en en ontruimingsinstallaties. Alle betrokken partijen waaronder: de eigenaar, gebruiker, brandweer, installateur, leverancier en het inspectiebureau, hebben belang bij duidelijke en helder geformuleerde eisen en uitgangspunten. Bos BVA is zich hiervan ten zeerste bewust en handelt daar nauwgezet naar.

– Risico’s van een foutief PvE
Fouten in het PvE kunnen grote gevolgen hebben voor de brandveiligheid en daarnaast leiden tot extra kosten tijdens en na de aanleg van de (brandveiligheids)installaties.

– Onafhankelijk PvE
Wegens het volledig onafhankelijk van de installatiebranche kunnen opereren, is Bos BVA in staat een PvE op te stellen waarin, zowel de wensen en voorkeuren van de opdrachtgever, als van die van de eindgebruiker van de installatie behartigd worden. Met dit PvE van Bos BVA kan de juiste brandmeld – en ontruimingsinstallatie gerealiseerd worden, waar de gebruiker vervolgens zijn/haar voordelen mee behaalt.

 

Bel mij terug

Contact

Adres: van Hamelstraat 70
3762 JE, Soest
Kantoor: +31 (035) 544 7288
Mobiel: +31 (0)6 5796 6289
Email: info@bosbva.nl