Ontruimingsoefening

Ontruimingsoefening

Bos BVA ontwikkelt scenario’s op maat!

Een ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of een calamiteit in een bedrijf. Bos BVA biedt hier op basis van haar ruime ervaring en brandveiligheidsexpertise, scenario’s op maat voor aan.

Tijdens de ontruimingsoefening wordt een scenario geënsceneerd waarop de BHV’ers moeten handelen. Dit wordt gedaan met ensceneringsmateriaal, zoals een rookmachine, vuursimulatie en zichtbelemmering. Het voordeel hiervan, is dat men de procedures die zijn vastgelegd in het locatiegebonden ontruimingsplan, daadwerkelijk oefent. Uiteraard kunnen hierbij meerdere scenario’s worden geoefend. Gaande het proces is een waarnemer aanwezig die de oefening ensceneert, begeleidt en deze met de deelnemers evalueert.

Oefening op basis van specifiek scenario

Een ontruimingsoefening wordt standaard geleverd conform een scenario dat wordt bepaald door de waarnemer. Indien de opdrachtgever een specifiek scenario wenst te oefenen, wordt eerst met de locatieverantwoordelijke overleg gevoerd om wensen en verwachtingen te inventariseren. Aan de hand hiervan ontvangt de opdrachtgever een door Bos BVA opgesteld scenario.

Ontruimingsoefening tabletop

Bij tabletop oefenen, wordt gebruik gemaakt van een vergrote plattegrond, waarop met kleine items, (bv. een rolstoel, een bed) en poppetjes, een ontruiming wordt nagebootst.

Het beste kan men de procedures ‘tabletop’ oefenen, voordat men een ontruimingsoefening houdt, waarin daadwerkelijk wordt ontruimd. Het tabletop oefenen wordt uitgevoerd op basis van een groot formaat tekening van het bouwwerk dat wordt aangeleverd door de opdrachtgever. Het voordeel hiervan is dat men de procedures, die zijn vastgelegd in het locatiegebonden ontruimingsplan, eerst oefent. Op deze wijze kunnen de procedures van meerdere scenario’s eerst worden uitgeprobeerd. Hierbij kan gedacht worden aan de verschillen tussen een dag- of nachtsituatie. Gaande het proces, is een waarnemer aanwezig die de oefening ensceneert, begeleidt en met de deelnemers evalueert.

Bel mij terug

Contact

Adres: van Hamelstraat 70
3762 JE, Soest
Kantoor: +31 (035) 544 7288
Mobiel: +31 (0)6 5796 6289
Email: info@bosbva.nl