BHV Beleid

BHV Beleid

Om vanuit de directie en/of het bestuur van een organisatie invulling te geven aan de wettelijke eisen op het gebied van bedrijfshulpverlening, is een specifiek op het betreffende gebouw gericht BHV-beleid zeer aan te raden Dit BHV-beleid geldt voor de gehele organisatie. (zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin) Het BHV-beleid borgt tevens het naleven van de brandveiligheidseisen, voortkomende uit het Bouwbesluit 2012.

In het BHV-beleid is, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin, vastgelegd hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd. Concreet gaat het BHV-beleid in op de volgende onderwerpen:

  • Visie op bedrijfsvoering, BHV en brandveiligheid.
  • Opbouw van de BHV-organisatie.
  • Grootte van de BHV-organisatie.
  • Gestelde kwalificaties, opleiding, training en instructie.
  • Locatiegebonden planvormen.
  • Middelen ten behoeve van de BHV en het onderhoud ervan.
  • Controlecycli en evaluatie.

 

Bel mij terug

Contact

Adres: van Hamelstraat 70
3762 JE, Soest
Kantoor: +31 (035) 544 7288
Mobiel: +31 (0)6 5796 6289
Email: info@bosbva.nl