Regelgeving

Regelgeving

De definitie van brandveiligheid is opgetrokken uit diverse wetgeving, besluitvorming en normering. Bos BVA biedt een helder advies omtrent welke aspecten van de wirwar aan wet – en regelgeving op de organisatie in kwestie van toepassing zijn, alsmede de wijze waarop.

BIO-Methodiek

Sinds het Bouwbesluit 2012 is de term BIO de wereld in gekomen. BIO staat voor: Bouwkundig, Installatietechnisch en Organisatorisch. Door middel van het toepassen van deze drie brandveiligheidsfactoren, wordt het brandveilig houden en/of in gebruik nemen van een gebouw, geborgd.

Bouwkundige Brandveiligheid

Onder bouwkundige brandveiligheid wordt verstaan: alle zaken waarbij bouwtechnische maatregelen met betrekking tot een gebouw, kunnen bijdragen aan het voorkomen van ontstaan van brand, het zich uitbreiden van brand, alsmede het zich verder uitbreiden van brand en rook. Er moet hierbij vooral gedacht worden aan brand – en rookwerende scheidingen, brandwerende doorvoeringen en het gebruik van diverse materialen.

Installatietechnische Brandveiligheid

Met installatietechnische brandveiligheid wordt bedoeld: Technische installaties die bijdragen aan de totale brandveiligheid in en rondom gebouwen. Hier vallen onder: brandmeldinstallaties, ontruimingsinstallaties, noodverlichting, sprinkler, rookbeheersinstallaties en actieve blusinstallaties.

Organisatorische Brandveiligheid

Onder organisatorische brandveiligheid zijn de verantwoordelijkheidsgebieden omschreven van de gebruiker van een pand. Deze gebieden hebben veelal te maken hebben met het onderhoud voor, en de zorgplicht van het gebouw, alsmede de daarin voorkomende brandveiligheidsinstallaties. ‘Bedrijfshulpverlening’ (BHV) wordt sinds het jaar 2015 direct aangestuurd vanuit het bouwbesluit 2012.

Bel mij terug

Contact

Adres: van Hamelstraat 70
3762 JE, Soest
Kantoor: +31 (035) 544 7288
Mobiel: +31 (0)6 5796 6289
Email: info@bosbva.nl