Brandveiligheidsinspectie

Brandveiligheidsinspectie

Een helder rapport, voorzien van een gedegen risicoanalyse en een gezamenlijk plan van aanpak, betekent grip op brandveiligheid!
De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid te weten of het betreffende gebouw voldoet aan de eisen die, binnen de wet en regelgeving, aan de brandveiligheid zijn gesteld. De eigenaar en gebruiker van een gebouw zijn samen verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het gebouw. Daarom is het zeer nuttig voor beide ‘partijen’ om Bos BVA een brandveiligheidsinspectie te laten uitvoeren.

De eigenaar dient ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan de minimale brandveiligheidseisen, zoals gesteld is in het Bouwbesluit 2012. Het is de verplichting van de gebruiker om de door de eigenaar ter beschikking gestelde brandveiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken. De ervaring leert ons dat deze samenwerking vaak nog niet goed gerealiseerd wordt. De oorzaak daarvan is vaak onwetendheid van beide partijen.

Bij een brandveiligheidsinspectie wordt gekeken of het gebouw voldoet aan het wettelijke niveau van de brandveiligheid. Resultaat van de inspectie door Bos BVA betreft een helder rapport met de geconstateerde knelpunten en praktische oplossingen. Dit rapport is voorzien van een risico indeling van de verschillende knelpunten die er zijn. Het rapport bevat zowel punten van kritiek, alsook de daaruit voortvloeiende adviezen en aanbevelingen. Het is vooraf mogelijk dat Bos BVA, in overleg met de opdrachtgever, verschillende termijnen voor de aanpak van de risico’s afspreekt.

Met dit rapport in de hand kan een gezamenlijk plan van aanpak worden opgesteld, waarin alle aspecten op het gebied van brandveiligheid opgenomen zijn. In het rapport wordt tevens een reële termijn aan het oplossen van de verbeterpunten verbonden. De gebruiker en eigenaar van het gebouw weten vanaf dat moment tot een punt verder in de toekomst, welke kosten er opgenomen dienen te worden in de begrotingen.

 

 

Bel mij terug

Contact

Adres: van Hamelstraat 70
3762 JE, Soest
Kantoor: +31 (035) 544 7288
Mobiel: +31 (0)6 5796 6289
Email: info@bosbva.nl